Podlesice.org.pl

Hotele

Gościniec Jurajski

Podlesice 82, 42-425 Kroczyce
tel./fax.: 034 315 20 48/49
www.gosciniecjurajski.pl


Hotel Ostaniec

  

Podlesice 82, 42-425 Kroczyce
tel./fax.: 034 315 50 01
www.ostaniec.com.pl


Zajazd Jurajski

Podlesice 1, 42-425 Kroczyce
tel./fax.: 034 315 21 75
www.zajazdjurajski.pl


Hotel Fajkier

Lgota Murowana 37a

42-425 Kroczyce

tel.: 884 887 200

http://www.hotelfajkier.pl/

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój