Podlesice.org.pl

Restytucja owcy olkuskiej

Owca olkuska jest rodzimą odmianą owcy długowełnistej, wytworzoną w okresie międzywojennym na terenie dawnego powiatu olkuskiego (Małopolska północno-zachodnia).
Rasę tę otrzymano przez krzyżowanie lokalnego prymitywnego pogłowia matek z trykami rasy pomorskiej.
Jest to owca chowu drobnostadnego, doskonale nadaje się do hodowli w małych stadach, po kilka, kilkanaście maciorek, w których czuje się najlepiej, natomiast w większych, ze względu na słaby instynkt stadny, wymaga ogrodzonych pastwisk lub nadzoru podczas wypasu.
Charakteryzuje się dobrze rozwiniętym instynktem macierzyńskim, niezłą wydajnością mleczną, odpornością na choroby i trudne warunki środowiska.
W 1988 roku założono księgi hodowlane dla plennych owiec olkuskich , do których do roku 1994 można było wpisywać także nowe owce odnalezione w terenie jej pierwotnej hodowli i spełniające wzorzec opisany w instrukcji hodowlanej dla tej rasy. Współcześnie, do ksiąg hodowlanych mogą być wpisane owce i tryki tylko po rodzicach wpisanych do ksiąg.
Plenne owce olkuskie, spośród rodzimych ras owiec, są najbardziej rozpowszechnione i występują w 8 województwach w łącznej liczbie 590 sztuk (2010 r.), co świadczy o ich dużej popularności w coraz liczniejszym gronie nowych hodowców.
W 2002 roku plenna owca olkuska, jako pierwsza i jak do tej pory jedyna rodzima rasa owiec, została wyeksportowana za granicę do hodowli w Czechach i na Słowacji.
Plenne owce olkuskie wracają w rejon swojego pierwotnego chowu przywracając na tym terenie tradycje pasterskie. Od 2007 r. Fundacja Heifer , Fundacja EkoFundusz oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego nieodpłatnie przekazuje owce razy olkuskiej hodowcom m. in. w celu ich wypasu na murawach kserotermicznych. Wypas owiec bardzo korzystnie wpływa na skład muraw i runi pastwiskowej, zapobiegając ich zakrzaczeniu i degradacji. Tym samym owce rasy olkuskiej czynnie przyczyniają się do ochrony cennych zbiorowisk roślinnych i krajobrazu, stając się ich trwałym elementem.

 

Zapraszamy do współpracy rolników zainteresowanych hodowlą owiec na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Oferujemy:

  • szkolenia
  • zakup stada owiec olkuskich
  • pomoc w hodowli
  • akcesoria pastwiskowe

Kontakt:

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury

Podlesice 83, 42-425 Kroczyce

e-mail: biuro@podlesice.org.pl

tel: 605 283 169

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawiercieńskiej

ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie

e-mail: tmzz@zawiercie.com.pl

tel: 32 67 22 853, 32 67 22 165

 

Pobierz publikację

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój