Podlesice.org.pl

Praca i wolontariat

W związku z dynamicznie rozwijającymi się projektami związanymi z ochroną krajobrazu i bioróżnorodności, a także z restrukturyzacją rynku turystycznego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, poszukujemy osób zainteresowanych współpracą w dziedzinie:

  • odbycia stażu
  • tworzenia projektów unijnych
  • obsługi ruchu turystycznego w rezerwacie Góra Zborów
  • edukacji przyrodniczej i kulturowej

Preferowane wykształcenie – przyrodnicze

Poszukujemy także wolontariuszy do prowadzenia czynnych zabiegów ochrony przyrody – wypasu kóz i owiec, usuwania roślinności ekspansywnej z obszaru rezerwatu.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój