Podlesice.org.pl

Szkoły wspinaczkowe

AdrenaLinaPark Grzegorz Piątkowski

tel. 513 105 201; 513 105 202

e-mail: adrenalina@adrenalinapark.pl

www: http://www.adrenalinapark.pl

 

 

Szkoła alpinizmu Jarka Cabana EXTREME

tel. 602 733 003
e-mail: jarek.caban@wp.pl
www: www.jarekcaban.pl

Kursy wspinaczkowe: skałki, góry, wspinaczka hakowa, wspinaczka wielkościanowa, zimowa turystyka wysokogórska

 

 

Szkoła Wspinania Tomka Poloka ELDORADO

tel. 48 609 656 769
e-mail: polok.tomasz@gmail.com
www: http://www.eldorado-wspinanie.pl

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój